ATEX

Atex logo

SP+ växlarna finns även i ATEX utförande, dvs för miljöer där det förekommer explosionsrisk. Detta gäller både för gas respektive damm.

Klassningen för gas är:

atex klass

Klassningen för damm är:

atex klass damm

 

Tillbaka

Taggar:
↓