Filosofi

Ansvar:

Vi känner ansvar mot framtiden och samhället genom att:- utveckla, producera och marknadsföra hög-kvalitativa produkter och system som möter kunders krav i en konstant utvecklande marknad- stödja självständigt ansvarstagande och lagkänsla, deltaga i genomgång, översyn och ständiga förbättringar av våra arbetssätt. Vi förstår att vårt ansvar mot samhället befästs genom vår framgång.

Förtroende:

Vi utvecklar förtroende genom relationer som baseras på ömsesidig respekt genom att:- utveckla relationer med kunder, leverantörer och kollegor som främjar kreativitet och diversifiering för att nå gemensamt lönsamma partnerskap.- tro att ledarskap är att vara en förebild och att skapa utrymme i vilket alla kan utveckla egna färdigheter och hjälpa till att skapa företagets framtid.

Öppenhet:

Vi uppträder på ett öppet sätt och främjar transparent kommunikation och förståelse genom att:- vårda relationer och skapa nätverk som är fruktbara och värdefulla- sträva efter ärliga och respektfulla samarbete.

Innovation:

Vi sporrar varandra dagligen genom inspiration i vår uppfinningsrika laganda och siktar på ständig utveckling genom att:- skapa lösningar som ännu inte existerar och följa nya stigar som leder till att dagens mål är verklighet imorgon.- stödja en kultur av kunskap, forskning och ständigt lärande som öppnar nya horisonter för våra partners och oss själva. Dessa faktorer leder till en dynamik som är både innovativ och framgångsrik.

Förändring:

Vi nämner förändring med självförtroende. Vi ser förändring som en utmaning att uppmuntra ytterligare utveckling för att säkerställa bibehållen framgång för våra kunder och oss själva genom att:- ha en aktiv roll i den ständiga process av teknologisk och social förändring. Människor är och kommer att förbli nyckeln för våra gemensamma framgångar. Mänsklig värdighet är av yttersta vikt för oss.- bevara miljön för kommande generationer. Vår vilja att lära öppnar nya möjligheter och gör oss bättre rustade för att möta framtiden.
WITTENSTEIN AB – ett med framtiden
↓