Planetväxel LPB+

LPB planetväxel

Växel för remdrift
Remskivor finns som tillbehör

Precision<10-<8 bågminut
Acc moment 37 – 305 Nm

Utväxling 3:1 – 100:1

LADDA HEM KATALOG

LADDA HEM 2D/3D

Tillbaka

↓