Planetväxel NP

Planetväxel NP-025

Individuella talanger med maximal flexibilitet.

Precision <8, <10, <13 bågminuter
Acc moment 18 – 800 Nm
Utväxling 3:1 – 100:1

LÄS MER
HÄMTA 2D/3D

Tillbaka

↓