Poster som är taggade "alpha"

Vinkelväxel LPK+

Vinkelväxel LK+ 1:1 kombinerad med planetväxel LP+.

Den nya ekonomiska Vinkelväxeln från alpha

Precision 8-16 bågminuter
Utväxling  4:1 – 100:1
Moment 10-450 Nm

LADDA HEM KATALOG

LADDA HEM 2D/3D

Vinkelväxel LK+

Den nya ekonomiska Vinkelväxeln från alpha

Precision 8-25 bågminuter
Utväxling 1:1
Moment 2-93 Nm

LADDA HEM KATALOG

LADDA HEM 2D/3D

↓