Poster som är taggade "ATEX"

ATEX

SP+ växlarna finns även i ATEX utförande, dvs för miljöer där det förekommer explosionsrisk. Detta gäller både för gas respektive damm.

Klassningen för gas är:

Klassningen för damm är:

 

Taggar:
↓