Poster som är taggade "kugghjulsdrifter"

Vinkelväxel RPK+

Speciellt anpassad för kuggstång/kugghjulsdrifter tack vare extremt kraftig lagring för radiella krafter.

Men, den kan ju även användas i andra applikationer

Precision <3 bågmin
Utväxling 66:1 – 5500:1
Moment < 10000Nm

LADDA HEM KATALOG

↓